SUPORTS PER BESTIARI

El Bestiari Festiu i Popular, es un dels camps on Dimònic esta tenin mes presencia, les mides de la pinça encaixen perfectament en aquest mon.

En elements festius d'aquestes caracteristiques, els punts de foc han de cumplir normalment unes determinades caracteristiques, propies de cada figura.

En moltes ocasions tenim la necesitat de desmontar els punts de foc, ja sigui a causa del transport o per que hem d'exposar, i el que es vol mostrar al public es la figura i no els punts de foc.

Per tal de no malmetre l'obra que l'escultor/a a parit amb molt de merit, normalment es necesari que els punts de foc incorporin proteccions adients en cada cas.

En els preus que figuren a continuació no hi ha inclosa la pintura.

Suports fixes.


Conjunt de 2 pinces Fixes.

Braços moldejables i orientables

Ref. B010

Segons volum de compra Preu
Entre 1 i 5 unitats 25,65 € + IVA
mes de 5 unitats 24,30 € + IVA
   

 


Conjunt de 3 pinces amb protecció de xapa inoxidable perforada.

Braços moldejables i orientables

Ref. B011

Segons volum de compra Preu
Entre 1 i 5 unitats 43,95 € + IVA
mes de 5 unitats 42,10 € + IVA
   

 


Conjunt de 1 pinça Fixa amb enganxament ràpid i Protecció

Per acoplar en varilles rodones de diametre 6, 8 ó 10mm.

Braç moldejable i orientable

Ref. B001

Segons volum de compra Preu
Entre 1 i 5 unitats 23,60 € + IVA
mes de 5 unitats 22,75 € + IVA
   

     


Conjunt de 2 pinces amb enganxament ràpid.

Per acoplar en varilles rodones de diametre 6, 8 ó 10mm.

Braços moldejables i orientables

Ref. B002

Segons volum de compra Preu
Entre 1 i 5 unitats 25,25 € + IVA
mes de 5 unitats 24,10 € + IVA
   

   


Conjunt de 2 pinces + Varilla amb enganxament ràpid i protecció.

Per acoplar en varilles rodones de diametre 6, 8 ó 10mm.

Braços moldejables i orientables

Ref. B003

Segons volum de compra Preu
Entre 1 i 5 unitats 32,90 € + IVA
mes de 5 unitats 31,50 € + IVA
   

  


Altres

                 

 


Suports Giratoris.

Conjunt de 2 pinces Rodament amb enganxament ràpid + Varilla.

Per acoplar en varilles rodones de diametre 6, 8 ó 10mm.

Ref. B101

Segons volum de compra Preu
Entre 1 i 5 unitats 39,75 € + IVA
Entre 6 i 15 unitats 37,90 € + IVA
Mes de 16 unitats  

   


Conjunt de 2 pinces Rodament amb enganxament ràpid + Varilla i protecció.

Orientació de les pinces a 45º

Per acoplar en varilles rodones de diametre 6, 8 ó 10mm.

Ref. B102

Segons volum de compra Preu
Entre 1 i 5 unitats 46,90 € + IVA
Entre 6 i 15 unitats 45,00 € + IVA
Mes de 16 unitats  

      


Conjunt de 3 pinces Rodament amb enganxament ràpid i protecció.

Per acoplar en varilles rodones de diametre 6, 8 ó 10mm.

Ref. B103

Segons volum de compra Preu
Entre 1 i 5 unitats 60,25 € + IVA
Entre 6 i 15 unitats 57,30 € + IVA
Mes de 16 unitats  


Altres.

           

 


Pal encenador

Ref. B200

Segons volum de compra Preu
Entre 1 i 5 unitats 21,05 € + IVA
Entre 6 i 15 unitats 20,00 € + IVA
Mes de 16 unitats  

     


Si els conjunts que hi ha en aquest apartat,  no son adients per adabtar-los a la vostra figura,

us podem fer una visita per tal de fer les adabtacions opurtunes i confeccionar un pressupost.